פרויקטים בתעשייה

מבנה משרדים במפעל מל"מ. זוכה פרס הצטיינות
מבנה משרדים במפעל מל"מ.

פרויקטים בקיבוצים

יחידות בבארות יצחק
יחידות בקיבוץ צערה.
יחידות בקיבוץ אייל
10 יחידות במשואות יצחק

מבני ציבור

פרויקטים בביצוע

36 יחידות מתוכננות בקיבוץ דליה
40 יחידות בקיבוץ גלאון.